Thủ tục đăng ký hồ sơ thuế ban đầu

Thủ tục đăng ký hồ sơ thuế ban đầu

Thời hạn nộp thuế môn bài
Bậc thuế môn bài

Sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy đăng ký kinh doanh) và làm thủ tục khắc dấu, các doanh nghiệp sẽ phải làm các thủ tục khai thuế ban đầu để hoàn tất quy trình thành lập doanh nghiệp.

Trình tự đăng kí hồ sơ thuế ban đầu như sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ thuế ban đầu – Công ty Thuận Hòa

Dịch vụ thành lập công ty

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ chữ ký số

TT Giấy tờ
Số lượng Download mẫu
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3 bản sao
công chứng
2 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc 3 bản
3 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán 3 bản
4 Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật 3 bản sao
công chứng
5 Giấy chứng minh nhân dân của Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán 3 bản sao
công chứng
6 Công văn đăng ký hình thức kế toán (Theo quyết định 15/ quyết định 48 / thông tư 200) 1 bản
7 Bản đăng ký trích khấu hao tài sản cố định (Nếu có) 1 bản
8 Tờ khai thuế môn bài bản sao và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (xác nhận nộp thuế môn bài) 1 bản
9 Mẫu 06/GTGT về việc đăng ký phương pháp tính thuế (Nếu doanh nghiệp đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ để sử dụng hóa đơn giá trị ga tăng) 1 bản
10 Mẫu 08/MST tờ khai thông tin đăng ký thuế (Nên đăng ký luôn tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trong mẫu này mặc dù doanh nghiệp vẫn phải đăng ký tài khoản ngân hàng theo mẫu II-5 nộp phòng đăng ký kinh doanh) 1 bản

 

2. Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

– Doanh nghiệp mang hồ sơ lên Chi cục thuế Quận (Huyện) tại nơi đặt trụ sở, gặp bộ phận một cửa (trong phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế) để được hướng dẫn đăng ký thuế ban đầu.

– Trình phiếu chuyển và gặp người quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp.

– Sau khi đã nộp đầy đủ các hồ sơ, thì đợi nhân viên thuế xuống Doanh nghiệp làm việc.

– Khi đã có quyết định của Cơ quan thuế là doanh nghiệp bạn được kê khai theo PP khấu trừ, thì doanh nghiệp bạn sẽ được phép làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT.

Tư vấn thủ tục đăng kí hồ sơ thuế ban đầu, vui lòng liên hệ:


CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN HÒA
Hotline:01665888421 – 0931412143 (Mr. Hiệp)
Email: thuanhoa4790@gmail.com