Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức công ty

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC                                                                        

II. CHỨC NĂNG TỪNG PHÒNG BAN

1. Ban Giám đốc

– Hoạch định chiến lược kinh doanh, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ

– Quản lý điều hành về nhân sự công ty

– Quản trị tài chính công ty

2. Hệ thống văn phòng đại diện

– Kinh doanh tất cả các sản phẩm, dịch vụ của công ty mẹ

– Giao dịch và tiếp thị cho công ty mẹ

3. Văn phòng tổng công ty

            3.1 Phòng Marketing: 

– Xây dựng nhận dạng thương hiệu công ty Thuận Hòa (Bảng hiệu, Slogant, đồng phục, bao thư, catalogue,…): Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kế toán + Đào tạo

– PR sản phẩm, thương hiệu công ty Thuận Hòa

– Lựa chọn các kênh quảng cáo phù hợp; Google, Facebook, Coccoc,…

– Xây dựng chiến lược về giá, sản phẩm, dịch vụ, khách hang mục tiêu,…

– Quản trị chiến lược quảng cáo: Google Adwords, Seo tự nhiên

– Kinh doanh mảng thiết kế website, seo, quảng cáo thương hiệu

3.2 Phòng kinh doanh:

– Tư vấn, theo dõi, ký và thanh lý hợp đồng thành lập công ty, dịch vụ kế toán

– Đề ra chiến lược mở rộng thị trường kinh doanh: Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, HCM

– Xây dựng quy trình đăng ký kinh doanh tại nhà tại thị trường mục tiêu

            3.3 Phòng nghiệp vụ tổng hợp

– Chịu trách nhiệm pháp lý hồ sơ khách hàng: Hồ sơ thuế ban đầu, hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư

– Văn thư lưu trữ, giao nhận hồ sơ pháp lý

– Dịch vụ chữ ký số

– Dịch vụ chăm sóc khách hàng

3.4 Phòng kế toán

– Dịch vụ kế toán, tư vấn hỗ trợ khách hàng, thu nợ khách hàng.

– Quản trị tài chính tổng công ty: Quản lý tính hiệu quả doanh thu, chi phí, lập ngân sách quỹ tiền mặt, quản lý rủi ro, theo dõi tình hình thu hồi công nợ phải thu và phải trả kịp thời

4. Ban kiểm soát nội bộ

– Kiểm tra hệ thống dịch vụ kế toán chăm sóc khách hàng, hỗ trợ quỹ tài chính doanh nghiệp, lập và tối ưu hóa ngân sách nộp thuế cho doanh nghiệp

– Kiểm soát hoạt động tài chính của doanh nghiệp