Kỳ 3: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Kỳ 3: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

dịch vụ kế toán trọn gói

dịch vụ kế toán trọn gói

  • KHI CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP THÌ BẠN CẦN LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC NÀO VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN
  • CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY THEO NGÀY, THÁNG VÀ HÀNG NĂM NHƯ THẾ NÀO ?

Kỳ 1: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Kỳ 2: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

6/ Kê khai thuế TNDN

– Thuế TNDN hàng quý và năm nếu không kê khai nhưng vẫn phải tạm tính số thuế TNDN nộp hàng quý. Tính tạm nộp, miễn sao tối thiểu phải bằng 80% số thuế phải nộp cả năm (nếu nộp nhỏ hơn khoản 80% số thuế phải nộp trong năm thì sẽ bị nộp phạt của phần chênh lệch)
– Cuối năm nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.

Văn bản tham khảo: 
Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN; Cũng như TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Lưu ý: Các bạn sẽ được học một buổi chuyên đề về thuế TNDN trong 3 buổi học để hiểu rõ hơn vấn đề này.

7/ Khai thuế TNCN:

– Đối với thuế TNCN của mọi người, không cần phát sinh số thuế TNCN thì sẽ không phải nộp tờ khai tháng, quí và năm (mẫu 02/KK-TNCN), nhưng chú ý nó vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm ( theo mẫu 05/KK-TNCN) trong suốt thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm mới.

– Việc khai thuế tạm tính theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Ví dụ 30 – dịch vụ kế toán:
Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2014 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

Ví dụ 31:
Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng; tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ tờ khai nào; tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại Tờ khai số 02/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng và Tờ khai 03/KK-TNCN là 50 triệu đồng (hoặc lớn hơn 50 triệu đồng); Các tháng 4 đến tháng 12 phát sinh khấu trừ thuế TNCN tại các Tờ khai 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN nhỏ hơn 50 triệu đồng thì Công ty A không phải nộp tờ khai của các tháng 1 và tháng 2. Từ tháng 3 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng.
-Cuối năm làm quyết toán thuế TNCN cuối năm. Có thời hạn là 90 ngày để làm tờ khai quyết toán thuế TNCN

dịch vụ kế toán trọn gói 

Văn bản tham khảo:
Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN, Cũng như TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Lưu ý: 
Các bạn sẽ được học 1 chuyên đề về thuế TNCN trong 3 buổi để hiểu rõ hơn chuyên đề này.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *