kế toán những điều cần biết phần 8

kế toán những điều cần biết phần 8

kế toán những điều cần biết cho người mới phần 8 này sẽ tiếp nối các phần trước các bạn có thể tham khảo tại đây. Phần sẽ chú trọng vào các cách kiểm tra sổ sách trước và sau khi in hóa đơn, các bạn có thể tìm hiểu các phần trước về cách lưu chứng từ sổ sách hóa đơn nhé.

 1. Kiểm trả các sổ sách kế toán trước và sau khi in và In sổ sách kế toán công ty có thể làm hàng tháng hoặc cuối mỗi năm làm một lần.
  3.1 Kiểm tra và đối chiếu sổ sách trước khi in.
  kế toán những điều cần biếtKỳ 1: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
  Kỳ 2: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
  Kỳ 3: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
  Kỳ 4: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
  Kỳ 5: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
  Kỳ 6: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
  Kỳ 7: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
 • Sau khi bạn đã ghi vào phần mềm kế toán công ty hoặc làm kế toán file excel xong 1 tháng. Các bạn nên đối chiếu số liệu cuối của mỗi tháng giữa các Sổ cái với các loại sổ chi tiết cũng như chứng từ kế toán có liên quan trước khi in sổ sách kế toán đóng quyển và ký tên đóng dấu nhé.
 • Bước1: Nên kiểm tra sổ nhật ký chung. Xem xét về cách hạch toán của sổ nhật ký chung đó đã đúng tài khoản chưa công ty, vì nếu không đúng tk thì lên lại bảng cân đối số phát sinh sẽ không cân đó, nếu đúng rồi thì tiếp tục bước kế tiếp.
 • kế toán những điều cần biết cho người mới
  >>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói
 • Bước 2: Xem lại bảng cân đối số phát sinh có tất cả sáu cột thì tổng số dư và số phát sinh của hai cột đầu kỳ ; hai cột phát sinh trong kỳ và hai cột cuối kỳ phải bằng nhau. Xem từng tài khoản từ loại một đến loại bốn có phải tính chất của từng tk này đã đúng chưa (có nghĩa là tính chất nợ và có của tài khoản này). Xem tài khoản từ loại năm đến loại chín thì không được có số dư đầu kỳ và cuối kỳ.
 • Bước 3: Sau đó nên đối chiếu từng sổ cái với sổ chi tiết của cùng một tài khoản (Về mặt nguyên tắc kế toán thì Sổ cái của một tài khoản và Tổng các số chi tiết của cùng một tk phải bằng nhau về các Số dư đầu kỳ;

  Số phát sinh trong kỳ và Số dư cuối kỳ tài khoản) Đồng thời đối chiếu số liệu sổ cái của từng tài khoản với các chứng từ kế toán khác có liên quan

  (Ví dụ như sau đối chiếu bảng khấu hao tài sản cố định với số tài khoản 211 và 214…) kế toán những điều cần biết cho người mới Dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp

dịch vụ kế toán trọn gói những điều cần biết
Ví dụ cụ thể cho việc đối chiếu số liệu trước khi in sổ sách kế toán vào cuối mỗi ký kế toán (Tháng, Năm) như sau:

Các bạn có thể tham khảo các ví dụ cụ thể trong bài viết sau nhé.

kế toán những điều cần biết cho người mới phần 9

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *