Tag - dịch vụ hóa đơn

Các mức phạt chậm nộp hóa đơn công ty

Công Ty Thuận Hòa xin chia sẻ cùng bạn các mức phạt chậm nộp báo cáo và tình hình sử dụng hóa đơn của công ty (theo điều 13 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ tài chính) như sau: Về việc nộp chậm báo cáo sử dụng hóa đơn công ty chậm từ ngày thứ 1 cho đến hết ngày thứ 5 hàng tháng. Nộp chậm từ ngày thứ 6 cho đến hết ngày thứ 10 của tháng và có [...]